Выбор жанра
Тести онлайн з біології для вступників

Тести онлайн з біології для вступників

Тематичні блоки Кількість завдань
Від найдавніших часів – перша половина ХVI ст.
Стародавня історія України
Виникнення та розквіт Київської Русі
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ – ХІV ст.
9
Друга половина ХVI ст. – перша половина ХVIІІ ст.
Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.
Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)
11
Друга половина ХVIІІ ст. – початок ХХ ст.
Українські землі в другій половині XVIII ст.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.
Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.
Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
12
1914 – 1939 рр.
Україна в Першій світовій війні
Українська революція
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)
Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)
Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)
Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.)
13
1939 – початок ХХІ ст.
Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)
Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.)
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України
Україна в умовах незалежності
15
Загальна кількість завдань 60 завдань
Тривалість тестування 150 хвилин
Кількість зразків завдань 358

Источник: http://testzno.com.ua/index.php?option=com_jquarks...

Тести онлайн з біології для вступників

Тести онлайн з біології для вступників

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Отчет о проделанной работе по профилактике табакокурения